หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ
ปลัด อบต.โคกหม้อ


นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง
รองปลัด อบต.โคกหม้อ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวณิชาภา สุขารมย์
หัวหน้าสำนักปลัด


- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุขสันต์ หลักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง