หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.โคกหม้อ
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน"
วิสัยทัศน์ อบต.โคกหม้อ
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโพธิ์สุทธาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเนิน
โรงเรียนท่าจันทน์ (ศักดี)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ตำบลโคกหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต. : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ,เบี้ยยังชีพ:จ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
 
 
ชาวตำบลโคกหม้อ รวมตัวกันเป็นหมู่บ้าน และ บางส่วน ขยายออกไปอยู่ตามพื้นที่การเกษตร ของตน เป็นสังคมชนบทที่มีความช่วยเหลือเกื้อ กูลกัน ไม่ฟุ้งเฟ้อมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีตาม แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"พออยู่ พอกิน พอใช้"
 

มีวัด   จำนวน     2    แห่ง
 
วัดโคกหม้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดโพธิ์สุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าจันทร์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นโพธิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100%  
 

โรงเรียนก่อนประถมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ต.โคกหม้อ

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านท่าจันทร์ (ศักดี ) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านเนิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
 
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

โรงเรียนก่อนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านเนิน ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4

มีป้อมตำรวจชุมชนประจำตำบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ 8 บ้านต้นโพธิ์ และมีตำรวจประจำป้อม จำนวน 3 นาย

มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลโคกหม้อ อยู่เวรยามดูแลความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หรือตามจุดที่เป็นจุดเสี่ยง สถานที่ราชการ รวมถึงการให้การบริการประชาชนในกรณีการจัดงานต่างๆ
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
056-877-546-8
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์