หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ที่ทำการ อบต.โคกหม้อ
"ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน"
วิสัยทัศน์ อบต.โคกหม้อ
ศูนย์รวมใจของชาวตำบลโคกหม้อ
วัดโคกหม้อ
วัดโพธิ์สุทธาวาส
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.โคกหม้อ
โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์ (ประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านเนิน
โรงเรียนท่าจันทน์ (ศักดี)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกหม้อ
ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ตำบลโคกหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
วิสัยทัศน์ อบต. : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ,เบี้ยยังชีพ:จ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
 
 

ถนนลาดยาง จำนวน 2 เส้นทาง
 
บ้านหนองหัวเรือ - บ้านเกยไชยเหนือ (นว 3018) หมู่ที่ 1,2,3,4,6
 
บ้านเนิน - บ้านทับกฤชใต้ (นว 3030) หมู่ที่ 4,5,8,7

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 10 สาย

ถนนลูกรัง จำนวน 26 สาย
 
 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
หนองลาดใหญ่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
บึงกบละคร ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
หนองอ้อมราชพงษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3,4,5
 
หนองฟ้าฟื้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
หนองฟ้าฟูก ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
คลองวังวัด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3