หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
การกรอกข้อมูลผ่านระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E - PLanNACC) รอบ 12 เดือน [ 26 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
รางานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ขออนุมัติดำเนินการติดตามและประเมินผลแลนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำงบประมาณ พ.ศ.2562 เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเมษายน 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานผลการสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562 [ 18 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
  (1)