หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แนวปฏิบัติการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องรั้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเปิด-ปิดตู้่รับฟังความติดเห็นและตู้รับเรื่องร้องเรียน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
รายงานผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ที่เป็นการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฎิบัติงานด้านการ้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานผลเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)