หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ 2561-2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน [ 18 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 51  
 
  (1)