หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง ผลคะแนนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561 - 2565 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 7 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
แจ้งมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการสร้างจิตสำนักและความตระหนักแก่บุคคากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 9 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
  (1)     2      3      4