หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อรายงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อรายงาน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
ขอรายงานการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ ประจำปี 2562-2564 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานผลการติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2