หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 16 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
แบบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ เรื่อง กำหนดโครงการสร้างส่วนราชการแลพอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ [ 29 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนพัฒนาบุคคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 9 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
  (1)