วิสัยทัศน์ อบต.โคกหม้อ : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน , เบี้ยยังชีพของเดือนเมษายน2557 : จะจ่ายประมาณวันที่ 4 เมษายน 2557 ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ
 
 
 
 


นางเพ็ญจันทร์ สิริกรรณะ
ปลัด อบต.โคกหม้อ


นางสาวนงคราญ เกิดกุรัง
รองปลัดอบต.
 
 


นางณัฐชยา พวงดอกไม้
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.


นางสาวณฤชา เอี่ยมโอภา
นักพัฒนาชุมชน


นายณรงค์ศักดิ์ วงรอด
นักวิชาการศึกษา


นางสาวชลธิชา จันทร์เขียว
เจ้าพนักงานธุรการ


นายราชัน ไชยลา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวนฤมล อู่คงคา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวอี๊ด สุริยงค์
ครูผู้ดูแลเด็กศพด.
 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ โทร : 056-877-546-8 โทรสาร : 056-877-547
จำนวนผู้เข้าชม 0813889 เริ่มนับ 14 พ.ค. 2551
จัดทำโดย : NAXsolution.com