Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 วิสัยทัศน์ อบต. : ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตความยากจน ,เบี้ยยังชีพ:จ่ายภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 
 
การแสดงของวิทยากรพี่เลี้ยง
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อจะมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ขั้นต้น ตำบลโคกหม้อ รุ่นที่53  
มีการประชุมวิทยากรทุกวัน
มีการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
มีกิจกรรมรอบกองไฟ
มีการฟังเทศน์
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

อบต.โคกหม้อจะมีการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ขั้นต้น ตำบลโคกหม้อ
รุ่นที่ 53 อำเภอชุมแสง รุ่นที่ 602 จังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3421 ศปก.ลส.ชบ34 รุ่นที่ 7044/2 ประเทศไทย ในวันที่ 14 - 18  สิงหาคม  2555  ร่วมกับตำบลพันลาน และตำบลบางเคียน ณ วัดโคกหม้อ

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2555 เวลา 09.18 น. โดย คุณ นฤมล อู่คงคา

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 09.48 น. โดย คุณ สกาวเดือน แสงสังข์

ผู้เข้าชม 462 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player